fbpx Skip to main content

Fem tips ved utleie

1. Referanser
Mange av interessentene har vært leietagere før. Sjekk alltid referanser, da gjerne mer enn en, for å være på den sikre siden. Kan tidligere utleier anbefale interessentene?

2. Depositum
Husk å opprette enten depositumskonto eller depositumsgaranti. Det er lov med opp til seks måneders leie som depositums, men det anbefales ikke å ha mindre enn 3 måneders husleie som depositum. Husk at dette er leietakers penger, som vil si at utleier ikke kan disponere seg av depositumet i leieperioden. Depositumskonto kan enkelt opprettes i nettbanken til de fleste bankene i Norge.

3. Kontrakt
Det er veldig viktig å ha en skriftlig og godkjent kontrakt som er signert av både utleier og leietaker.

4. Husk å ha med “særlig tvangsgrunnlag”, det vil si en utkastelsesklausul i kontrakten. Dette er standard på de fleste gratiskontraktene man finner på internett. På den måten kan leieforholdet avsluttes ved hjelp av namsmyndighetenes dersom leien ikke blir betalt i tide, eller leier nekter å flytte ut etter at leieforholdet er over. Uten en slik klausul står du som utleier langt svakere. Du kan finne gratis husleiekontrakt med slik klausul her.

5. Kontrakt, depositum og husleie deretter nøkkel
Skriv under kontrakten, sørg for at depositum og første husleie er innbetalt før du gir fra deg nøklene.

Leave a Reply